Fakta om Guano

 
 
Guano är ett samlingsnamn för spillning ifrån fåglar och fladdermöss. Guano kan också vara gödning som utvunnits ur fiskrester. Ur guano utvinns fosfat och nitrit som används till framställning av gödningsmedel och t.ex. sprängämnen.

Grottmans Bat Guano kommer ifrån fruktätande fladdermöss. Brytningen sker i stora grottor på Filippinerna. All hantering i grottorna sker för hand utan maskiner för att störa fladdermössen så lite som möjligt. Brytningen sker också under vissa perioder för att inte störa t.ex. fladdermössungarnas första tid i livet. Guanon torkas för att den skall kunna hanteras enkelt. Fladdermusguano innehåller ämnen som gynnar microlivet i jorden. Det innebär att växterna lättare kan ta upp jordens näringsämnen. Fladdermusguano är bra för de flesta växter i synnerhet för de snabbväxare vi drar upp under sommaren såsom tomat, chili, gurka, squash, auberginer m.fl.

 

Fakta: 

GUANO